Attitudes of High School Students towards Volleyball and Its Place in Their Daily Lives


Abstract views: 384 / PDF downloads: 185

Authors

  • Büşra AYDEMİR

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7651504%20

Keywords:

volleyball, attitude towards volleyball, high school students, daliy life

Abstract

Volleyball is a branch that aims to develop an individual's personality, intelligence, desire to struggle and work in groups, and to increase self-confidence. With the realization of the said purpose of the volleyball branch, this branch can also affect the daily lives of high school students. Based on this idea, this study aimed to examine the attitudes of high school students towards volleyball and the place of volleyball in their daily lives. Within the scope of this purpose, the attitudes of high school students towards volleyball were examined according to the gender variable and the place of volleyball in the daily lives of the students was examined. Sequential exploratory mixed design was used in the research. The participant group of the research consists of 108 high school students studying in high schools within the provincial borders of Ağrı. Statistical data of the study were collected with Volleyball Attitude Scale and qualitative data were collected with a semi-structured interview form developed by the researcher. Statistical data were analyzed with the Mann Whitney U test, one of the non-parametric tests. Qualitative data were analyzed by descriptive analysis method. As a result of the study, it was determined that the attitudes of high school students towards volleyball did not differ statistically significantly according to the gender variable. In the study, it was also determined that students see volleyball as a branch that contributes to their daily lives. Within the scope of the results reached at the end of the study, suggestions were made that studies with larger participant groups could be conducted to investigate the attitudes of high school students towards volleyball and the place of volleyball in their daily lives.

References

Akbağ M., Sayıner B., & Sözen D. (2005). Üniversite öğrencilerinde stres düzeyi, denetim odağı ve depresyon düzeyi arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (21), 59-74. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/maruaebd/issue/377/2238

Alp, H. (2016). Üniversite öğrencilerinin spora karşı tutumlarına beden eğitimi ve spor dersinin etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(16), 134-135. Retrieved from http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/16.hulusi_alp.pdf

Aslan, N. (1979). Okullarda ve kulüplerde voleybol. Ankara: Ankara Bilim Matbaası.

Batıgün, A., D., & Kayış A., A. (2014). Üniversite öğrencilerinde stres faktörleri: Kişilerarası ilişki tarzları ve problem çözme becerileri açısından bir değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (2), 69-80. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/265153120_Universite_Ogrencilerinde_Stres_Faktorleri_Kisilerarasi_Iliski_Tarzlari_ve_Problem_Cozme_Becerileri_Acisindan_Bir_Degerlendirme

Batmaz, H. Ç., Yıldırım, F., Coşkuner, Z., Karadağ, M., & Atalı, A. (2013). Ortaöğretim kurumlarında voleybol oynayan sporcuların spora yönelik beklenti ve memnuniyet düzeyleri (Elazığ ili örneği). Sport Sciences, 8(4), 65-74. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/nwsaspor/issue/20127/213771

Böke, H. (2016). Beden eğitimi derslerinde farklı özel öğretim yöntemlerinin kullanılmasının öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışlarına etkisinin araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Bulut, D., Üzüm, H., & Çelebi, M. (2016). Üniversite öğrencilerinin sportif okul takımlarına katılım motivleri, beklentileri ve karşılaştıkları problemler. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1-4), 13-21. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/36477/413659

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research. London: Sage Publications.

Çaha, Ö. (1999). Spora yaslanarak bir nefes alma. Ankara: Beta Yayıncılık.

Çiloğlu, E. (2019). İzmir ilindeki profesyonel liglerde mücadele eden futbol, basketbol, voleybol ve hentbol branşlarındaki erkek sporcuların saldırganlık düzeylerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Uşak.

Efe, M., Öztürk, F., Koparan, Ş., & Şenışık, Y. (2008). 14-16 yaş grubu erkeklerde voleybol çalışmalarının sosyal yetkinlik beklentisi ve atılganlık üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 69-77. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uefad/issue/16687/173405

Esen, S. A. (2010). İlköğretim okullarında okuyan ve voleybol sporcusu olmayı seçen öğrencilerin bu seçimlerindeki nedenler ve okul, aile, toplum faktörlerinin etkisi (Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Güneş, B., Mirzeoğlu, A. D., Göveli, H., & Tülay, E. (2019). Taktik oyun yaklaşımıyla yapılandırılmış voleybol eğitimi sonrası sporcuların oyun performanslarının değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 30(4), 177-189. https://doi.org/10.17644/sbd.545459

Güven, A. (1982). Ansiklopedik spor dünyası. İstanbul: Yelken Matbaası.

Harriet, D, Richard, B. & Tokie I. (2006). Japanese and English school students' views of physical education: A comparative study. International Journal of Sport and Health Science, 4, 74-85. https://doi.org/10.5432/ijshs.4.74

Li, FJ. Chen, JJ., & Baker, M. (2012). University students' attitudes toward physical education teaching. Journal of Teaching in Physical Education, 33(2), 186-212. https://doi.org/10.1123/jtpe.2012-0187

Mahedero, M. P., Calderón, A., Hastie, P., & Arias-Estero, J. L. (2021). Grouping students by skill level in mini-volleyball: Effect on game performance and knowledge in sport education. Perceptual and Motor Skills, 128(4), 1851-1871. https://doi.org/10.1177/003151252110218

Okazaki, F. H., Keller, B., Fontana, F. E., & Gallagher, J. D. (2011). The relative age effect among female Brazilian youth volleyball players. Research Quarterly For Exercise And Sport, 82(1), 135-139. https://doi.org/10.1080/02701367.2011.10599730

Ölçücü, B., Özen, Ş., & Altınkök, M. (2014). Spor eğitiminde tokat ilinde voleybol takımlarında oynayan voleybolcuların voleybola başlama nedenleri ve beklentileri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(3), 57-70. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/33496/380111

Özdemir, N., & Abakay, U. (2017). Kadın voleybol ve futbolcularda iletişim becerileri ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 41-52. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaunjss/issue/28492/295473

Özdinç, Ö. (2005). Çukurova üniversitesi öğrencilerinin sporun ve spora katılımının sosyalleşmeyle ilişkisi üzerine görüşleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2) 77-84. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000043

Palao, J. M., Santos, J. A., & Ureña, A. (2004). Effect of team level on skill performance in volleyball. International Journal of Performance Analysis in Sport, 4(2), 50-60. https://doi.org/10.1080/24748668.2004.11868304

Salehnia, B., Mizany, M., Sajadi, SN., & Rahimizadeh, M. (2012). A comparison between attitudes of active and inactive students toward sport and physical activities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31, 61-65. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.017

Silva, A. F., Clemente, F. M., Lima, R., Nikolaidis, P. T., Rosemann, T., & Knechtle, B. (2019). The effect of plyometric training in volleyball players: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(16), 2960. https://doi.org/10.3390/ijerph16162960

Singh, R. K. C., & Devi, K. S. (2013). Attitude of higher secondary level student towards games and sports. International Journal of Physical Education, Fitness and Sports, 2(4), 80-85. https://doi.org/10.26524/13421

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). Using multivariate statistics. London: Pearson.

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. International Journal of Medical Education, 2, 53-55. https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd

Temiz, C. N. (2021). Zihin haritası tekniği ile işlenen voleybol dersinin ortaokul 6. sınıf öğrencileri üzerinde bilişsel ve psikomotor beceri gelişimine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Yalçınkaya, M., Saracaloğlu, A., & Varol, R. (1993). Üniversite öğrencilerinin spora ilişkin görüşleri ve beklentileri. Spor Bilimleri Dergisi, 4 (2), 12-26. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/151516

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, D. A., Yıldırım, E., Ramazanoğlu, F., Uçar, Ü., Tuzcuoğulları, Ö. T., & Demirel, E. T. (2006). Üniversite öğrencilerinin spora bakış açıları ve spor yapma durumu. Doğu Anadolu Araştırmaları, 4(3), 49-53. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fudad/issue/47088/592217

Published

2023-03-01

How to Cite

AYDEMİR, B. (2023). Attitudes of High School Students towards Volleyball and Its Place in Their Daily Lives. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade) , 1(1), 94–108. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651504

Issue

Section

Research Articles