Evaluation of the Activities in the 5th Grade Turkish Textbooks According to the Revised Bloom Taxonomy


Abstract views: 333 / PDF downloads: 449

Authors

  • Ela Anniak Milli Eğitim Bakanlığı

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7651473%20

Abstract

The constructivist approach is based on the idea that knowledge can never be passed from one person to another. The way to acquire knowledge is to construct them. The constructivist approach aims to provide experiences through which learners make a connection and construct meaning. The learners interact with the learning environment and the learning community to gain experiences. Now, in our country, the constructivist approach is taken as a bases and curricula and textbooks are prepared in accordance with this approach. This research is about the evaluation of 5th grade Turkish textbook activities according to the revised Bloom Taxonomy. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research. Within the scope of the research, the activities in the 5th grade Turkish textbook were examined according to the revised Bloom Taxonomy. During the data collection process, the 5th grade Turkish textbook was utilized. For this reason, no sample selection was made and all the activities in the book were used as data sources. Descriptive analysis technique was applied to analyse the data. The study findings were presented in table form as theme, text, activity and the level in taxonomy of activity. As a result of the research in the 5th grade Turkish textbook, it was concluded that the activities for all levels of the revised Bloom Taxonomy were included, but that the higher-level steps were insufficient and some suggestions were made in this regard.

References

Ayvacı, H. Ş., & Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom Taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13-25. Retrieved from https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/117780/yeniden-yapilandirilan-bloom-taksonomisine-gore-fen-ve-teknoloji-dersi-yazili-sorularinin-incelenmesi

Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf yayınları.

Birgin, O. (2016). Bloom taksonomisi. E. Bingölbali, S. Arslan, & İ. Ö. Zembat (Editörler). Matematik eğitiminde teoriler içinde (s. 839-860). Ankara: Pegem Akademi.

Bümen, N. T. (2010). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31(142), 3-14. Retrieved from http://213.14.10.181/index.php/EB/article/view/837/189

Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(21), 285-307. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/erusosbilder/issue/23754/253119

Çevik, A., & Güneş, F. (2017). Türkçe öğretiminde etkinlik yaklaşımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(1), 48-64. Retrieved from https://www.anadiliegitimi.com/en/download/article-file/272046

Çintaş Yıldız, D. (2015). Türkçe dersi sınav sorularının yeniden yapılandırılan Bloom Taksonomisine göre analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(2), 479-497. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/069b/777224d783b6a0eb4e634b518d6e25b7aa2d.pdf

Demirel, Ö. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme, öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Eroğlu, D., & Kuzu, T. S. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi kazanımlarının ve sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Başkent University Journal of Education, 1(1), 72-80. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/12

Eroğlu, S. (2019). 6. sınıf türkçe ders kitaplarındaki metin altı okuma-anlama soru ve etkinliklerinin güncellenmiş bloom taksonomisi'ne göre değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Geçit, Y., & Yarar, S. (2010). 9. sınıf coğrafya ders kitabındaki sorular ile çeşitli coğrafya sınav sorularının Bloom Taksonomisine göre analizi. Marmara Coğrafya Dergisi, (22), 154-167. Retrieved from https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/119750/

Güzel, A. (2010). Türkçe eğitimi bölümlerinde kurulması gerekli görülen ana bilim dalları. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 371-383. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/16968/177239

Oran, M., & Karalı, M. A. (2019). Ortaokul 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı değerlendirme sorunlarının Bloom Taksonomisinde bilişsel alan basamaklarına göre incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 88-104. https://doi.org/10.29065/usakead.635309

Öztürk Dağabakan, F., & Dağabakan, D. (2007). Dil ve çocukta dil gelişim kuramları. Milli Eğitim Dergisi, 36(174), 155-161. Retrieved from http://www.anaokullu.com/aa-belge/okul-oncesi-makale-dil-gelisimi.pdf

Sallabaş, M. E., & Yılmaz, G. (2020). Türkçe ders kitabı’nda bulunan metin altı sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 586-596. https://doi.org/10.16916/aded.679933

Sarar Kuzu, T. (2013). Türkçe ders kitaplarındaki metin altı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisindeki hatırlama ve anlama bilişsel düzeyleri açısından incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 37(1), 58-76. Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/download/article-file/49910

Sönmez, V. (2004). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ulutaş, M., & Kara, M. (2019). Yabanci dil olarak Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metin altı sorularının yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 8(4), 2198-2214. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/teke/issue/50771/667090

Ülper, H., & Yalınkılıç K. (2010). Son iki Türkçe programına göre hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının nicel ve nitel görünümü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 449-461. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/332735510_SON_IKI_TURKCE_PROGRAMINA_GORE_HAZIRLANAN_TURKCE_DERS_KITAPLARINDAKI_METIN_SONU_SORULARININ_NICEL_VE_NITEL_GORUNUMU

Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis. Institute of Development Studies Research Repository. Retrieved from https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.500.12413/2989

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2023-03-01

How to Cite

Anniak, E. (2023). Evaluation of the Activities in the 5th Grade Turkish Textbooks According to the Revised Bloom Taxonomy. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade) , 1(1), 1–43. https://doi.org/10.5281/zenodo.7651473

Issue

Section

Research Articles