Analysis of the Movie Bembeyaz with Conservative Indicators Through Psychoanalyst Theory


Abstract views: 58 / PDF downloads: 48

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11094196

Abstract

In this study, the movie Bembeyaz, which was released in 2021 and has an IMDB score of 6.4, was analyzed with the semiotic method. Barthes reinterpreted semiology, also known as semiology, and used it in the analysis of myths by distinguishing between denotation, connotation, sign and signifier. Barthes states that with this method, people send certain messages to each other, and this can be understood with signs. From this point of view, creating subconscious worlds of meaning with myths by using signs through scenarios in cinema offers unique visual resources for semiotics. For this reason, an analysis based on the indicators in the movie Bembeyaz, where conservative and secular elements that constantly occupy the agenda and cause conflicts in the social structure, will be useful in understanding the social texture. The film was analyzed with the reflection defense mechanism, one of the psychoanalysis theories, using Bartesh's semiotic method. The material of the study is the movie Bembeyaz, and the main theme of the study is the elements of conservatism and different lifestyles used in the movie Bembeyaz. In the findings obtained from the study, it is seen that conservative and worldly indicators are used together. As a result, in the movie Bembeyaz, there are indications that conservatism and opposing lifestyles are in conflict, which increases tensions in social life and leads to a gap between different poles.

References

Akça, H. (2019). Sürgün ülkeden başkentler başkentine gazi. Türkiyat, (25), 57-86.

Attas, S. N. (1995). İslam sekülerizm ve geleceğin felsefesi. İnsan Yayınları.

Aslan, Z. M. & Aydemir M. (2021), Hasan Ali Toptaş’ın “Bir Gülüşün Kimliği” öyküsüne psikanalitik bir yaklaşım. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (25), 22-39.

Ayaz, Y. Y., Kıvanççı, G., & Safarov, A. (2019). Psikanalitik kuram ve yaratıcılık. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi, 2(2), 75-92.

Barthes, R. (1979). Göstergebilim İlkeleri. Kültür Bakanlığı Yayınları.

Berger, P. L. (1993). Dinîn sosyal gerçekliği. (Çev. Ali Coşkun), İnsan Yayınları.

Bircan, U. (2015). Roland Barthes ve Göstergebilim. Akademik Araştırma ve Dayanışma Dergisi, 13 (26), 17-41.

Çakır, D. (2019). Üç İstanbul romanındaki mekanların Adnan’ın kişiliğine etkisinin id, ego ve süperego bağlamında incelenmesi. Kültür Araştırmaları Dergisi, 1(2), 183-193.

Çağlar, B. (2012). Bir iletişim biçimi olarak göstergebilim. Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 22-34.

Çağlar, Bilgehan (2012). Bir iletişim biçimi olarak göstergebilim. Lefke Avrupa Üniversitesi Dergisi, 3(2), 22-34.

Çevirir, N. & Yakışan, S. (1994), Sinemanın tarihsel gelişimi ve izleyici profili üzerine bir değerlendirme. Marmara İletişim Dergisi, 6(6), 131-142.

Çubukçu, İ. A. (1988). Kültürümüzde din. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30(1-4) (Temmuz 1988), 131-142.

Deely, J. (1990). Basics of semiotics, bloomington. Indiana University Press.

Dorpat, T.L. (1987), A new look at deial and defense. Annual of Psychoonalysis, (15), 23-47.

Freud, S. (1981). Cinsiyet ve psikanaliz (Çev. S. Hilav). Varlık Yayınları.

Cox, H. (1974). The seculercity. PenguinBooks.

İslam Ansiklopedisi. (1994). Şamil Yayınları.

Geçtan, E. (1998). Psikanaliz ve sonrası, Remzi Yayınları.

Gökalp, Z. (1997). Türkçülüğün Esasları (5.bs.), İnkîlap Kitabevi.

Karaca, N. (2009). Türban: bir söylenbilimsel “anlamalama” ve göstergebilimsel “çözümleme” denemesi. Folklor/Edebiyat, 15(57), 293-314.

Kök, S. (2004). Muhafazakarlık. Toplum ve Bilim Dergisi, (3), 117-120.

Mersin, S. & İbrahimoğlu, S. (2021) Masum id, güçlü/sağlam ego ve şefkatli süperego ile insanoğlunu iyileştirmek. Humanistic Perspective, 4(1), 164-176.

Mert, N. (1994). Laiklik tartışmasına kavramsal bir bakış, Bağlam Yayınları.

Morgan, C. T. (1984). Psikolojiye giriş ders kitabı. METEKSAN Yayınları.

Özden, M. (2016). Sekülerliğin tarihi serüveni. Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 1(2), 59-80.

Özipek, B. B. (2007). Muhafazakarlik Nedir?. Köprü Dergisi, 97.

Rifat M. (2009). Göstergebilimin ABC’si. Say.

Sarıgül, A. (2023). Etin Cinsiyetçi Temsili Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz. Journal of History School, 65, 1406-1430.

Saussure F. (1985). Genel Dilbilim Dersleri. Birey ve Toplum.

Tekinalp, Ş. & Uzun, R. (2006). İletişim araştırmaları ve kuramları. Derin Yayınları.

Tepecik, A. (2002). Grafik sanatlar. Detay & Sistem Ofset Yayınevi.

Toklu, O. (2011). Dilbilime Giriş. Akçağ Yayınları.

Tuzcuoğlu, N. (1995) Psikanaliz kuramı ve özellikleri. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(7), 275-285.

TDK. (2011). Türk Dil Kurumu Yayınları.

Uçar, F. (2004). Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İnkılap Kitabevi.

Vardar, B. (1988). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. ABC Yayınları.

Williams, R. (2021). Kültür ve Toplum. İletişim Yayınevi.

Yıldız, F., & Çelik, F. (2012). Türk Batıcılığının Milliyetçi-Muhafazakârlık Üzerinden Tenkidi: Erol Güngör Örneği. Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 62, 269-294.

Published

2024-05-04

How to Cite

AYDIN, H., SARIGÜL, A., & KARABULUT, A. (2024). Analysis of the Movie Bembeyaz with Conservative Indicators Through Psychoanalyst Theory. International Journal of Progression and Development in Education (ijpade) , 2(1), 59–76. https://doi.org/10.5281/zenodo.11094196

Issue

Section

Research Articles